Nếu bạn đi tù ai sẽ đưa cơm cho bạn?

Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn :(

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất

Bình luận