18 sự thay đổi chóng mặt của các thành phố lớn trên thế giới

Thay đổi khác biệt đến nỗi bạn có thể không còn nhận ra chúng nữa...

Đăng 29/9/2015 bởi uchihanaruto
1
New York, USA, 1876-1932-1988-2013
New York, USA, 1876-1932-1988-2013
2
Long Beach, USA, 1953-2009
Long Beach, USA, 1953-2009<br />
3
Dubai, UAE, 1990-2013
Dubai, UAE, 1990-2013
4
Los Angeles, USA, 1970-2014
Los Angeles, USA, 1970-2014
5
Kuala Lumpur, Malaysia, 1990-2014
Kuala Lumpur, Malaysia, 1990-2014
6
Thượng Hải, Trung Quốc, 1980-2011
Thượng Hải, Trung Quốc, 1980-2011
7
Singapore, 1990-2014
Singapore, 1990-2014
8
Jakarta, Indonesia, 1965-2005
Jakarta, Indonesia, 1965-2005
9
Athens, Greece, 1860-2010
Athens, Greece, 1860-2010
10
Toronto, Canada, 1930-2014
Toronto, Canada, 1930-2014
11
Panama City, Panama, 1930-2010
Panama City, Panama, 1930-2010
12
Hong Kong, 1920-2000
Hong Kong, 1920-2000
13
Fortaleza, Brazil, 1975-2011
Fortaleza, Brazil, 1975-2011
14
Thuợng Hải, Trung Quốc, 1990-2014
Thuợng Hải, Trung Quốc, 1990-2014
15
Paris, France, 1900-2012
Paris, France, 1900-2012
16
Venice, Italy, 1970-2010
Venice, Italy, 1970-2010
17
Sydney, Australia, 1930-2014
Sydney, Australia, 1930-2014
18
Tokyo, Japan, sau Đại chiến II năm 1945 và năm 2013
Tokyo, Japan, sau Đại chiến II năm 1945 và  năm 2013

Thích nội dung này thì chia sẻ nhé!

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất