Đừng đọc sách nữa, dẫn mèo đi chơi đi!

Lũ mèo hay mè nheo luôn làm phiền mỗi khi chúng ta đọc sách hay làm việc...

Đăng 22/4/2015 bởi Sương
1
Đừng đọc sách nữa, dẫn em đi chơi đi!
2
Khi thấy chủ không có ý định làm theo thì chúng sẵn sàng "lăn xả" thế này.

3
"Mưu hèn kế bẩn" khi không toại nguyện.
4
Lăn lộn làm trò
5
Cái mặt đáng ghét chưa kìa.
6
Hỏi ai đọc nổi chữ nào khi cả cái cục thịt béo tròn nó nằm lên hả giời?
7
Chúng lại nằm ngủ khò khò thế này thì ai mà đánh mắng nổi?

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất