Nếu không phải là bạn thì giờ "bạn" là ai?

Đăng 17/9/2015 bởi LimZim
Click để chơi

Hãy tưởng tượng nếu không phải bạn bây giờ thì bạn sẽ là ai? Một câu hỏi khá hại não và kết quả sẽ có ngay sau đây.

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất