Sẽ ra sao khi 10 nhân vật hoạt hình Disney về già?

Bạn có nhận ra họ nữa không nhỉ, mọi thứ thay đổi quá nhiều! ^^

Đăng 7/10/2015 bởi anna
1
Tom & Jerry – 75 (1940 – …)
Tom & Jerry – 75 (1940 – …)<br />
2
Donald Duck – 81 (1934 – …)
Donald Duck – 81 (1934 – …)<br />
3
Tweety & Sylvester – 73 (1942 – …)
Tweety & Sylvester – 73 (1942 – …)<br />
4
Buggs & Lola Bunny – 77 (1938 – …)
Buggs & Lola Bunny – 77 (1938 – …)<br />
5
Mickey & Minnie Mouse – 87 (1928 – …)
Mickey & Minnie Mouse – 87 (1928 – …)<br />
6
Daffy Duck – 78 (1937 – …)
Daffy Duck – 78 (1937 – …)<br />
7
Daisy Duck – 75 (1940 – …)
Daisy Duck – 75 (1940 – …)<br />
8
Goofy – 83 (1932 – …)
Goofy – 83 (1932 – …)<br />
9
Road Runner & Wile E. Coyote – 66 (1949 – …)
Road Runner & Wile E. Coyote – 66 (1949 – …)<br />
10
Porky Pig – 80 (1935 – …)
Porky Pig – 80 (1935 – …)<br />

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất