Tên bạn được ghi trong sổ đầu bài vì lý do gì?

Đăng 17/10/2015 bởi blablabla
Click để chơi

Hãy xem bạn làm nên "trọng tội" gì mà bị nêu tên trong sổ đầu bài nhé. :v

Like fan page của Blobla để cập nhật những thông tin thú vị nhất